Mini Cart

VÅR INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Våra kunders förtroende är av allra största vikt. Vi är väl medvetna om att detta förtroende bland annat bygger på hur vi hanterar informationen vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning och vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.  Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

 

Cookies

Shop.ordbilder.se använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot shop.ordbilder.se. Detta görs i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge kunder bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Exempel på Cookies som finns på shop.ordbilder.se

Önskelistan: håller reda på de saker som lagts i önskelistan och ger tillgång till dessa även vid senare besök med samma dator, mobil eller liknande.

Google Analytics: används för att räkna antalet besökare till sidan och för att förstå hur de rör sig på webbplatsen. Detta hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen genom att göra det enklare att hitta det man söker.

Uppspelning av Youtube film-trailers som finns inbäddade på vissa AV-varors sidor kan lägga till Cookies från Youtube.

Spärr mot direktmarknadsföring

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till tillgång till personliga uppgifter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering:

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

Rätten till dataportabilitet

Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig

Det är Ordbilder Media AB, org nr 5567039598 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss:

Via e-post: info@ordbilder.se

Eller via vanligt brev: Ordbilder Media, Box 36, 43905 Åsa

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Allmänt

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera försändelser av varor som du beställer från oss och informera om nya varor i vår nätbutik.

Vid köp samlar vi t.ex. bland annat namn, adress, mobilnummer och e-post.

Om tillåtelse ges samlar vi även e-post uppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudande.

 

Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi varken sparar eller behandlar konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av vår samarbetspartner Payson. Paysons personuppgiftspolicy hittar du här: https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/

”Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.”

 

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy under punkten ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?”. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.